Overhead panel: Nextion HMI LCD scherm voor spanningen en stromen

In de Simbuilders Facebook groep zag ik een interessant idee om een Arduino LCD schermpje te gebruiken voor het paneel in de cockpit dat de verschillende gelijk- en wisselspanningen en stromen toont.
Bij het zoeken naar LCD schermpjes voor de Arduino kwam ik Nextion HMI aanraakschermen tegen.
Dit zijn intelligente schermpjes die kunnen worden geprogrammeerd met de gratis Nextion Editor.

Programmeren gebeurt vooral grafisch door het plaatsen van standaard componenten op een of meerdere pagina’s.
De volgende componenten zijn beschikbaar: tekst, lichtkrant, nummers, knoppen, voortgangs indicator (balkje dat een percentage aangeeft), plaatjes, crop, hotspot (aanraak vlakjes op het scherm), meter met wijzer (zoals in snelheidsmeters), waveform (om elektrische signalen in de tijd weer te geven, zoals op een oscilloscoop), slider (zoals op mobieltjes gebruikt wordt om het scherm te ontgrendelen), timer, variabele, knop met twee toestanden, checkbox (aanvink knopje), radio button (keuze knop).

Op de website van de fabrikant zijn veel voorbeeld programma’s en projecten te vinden, zoals o.a. een slimme aquarium besturing, een weerstation etc.
De Nextion editor heeft een ingebouwde simulator waarmee het ontwerp eerst kan worden getest. Daarna kan de code worden geupload naar het schermpje om het te programmeren.
Dat uploaden gebeurt vanaf de PC via een USB naar serieel TTL-3V3 kabel

Na een korte inleertijd en met behulp van de diverse voorbeelden had ik mijn eerste ontwerp van het paneel klaar in minder dan een uur.

Er kunnen standaard Windows lettertypen worden geimporteerd in de editor; ik heb het gratis lettertype Codystar gebruikt, maar er zijn ook gratis 7-or 14-segment lettertypen te vinden.

Voor de eerste experimenten heb ik kleine aanraakvlakjes op het scherm gedefinieerd om handmatig de waarden te verhogen of verlagen via het aanraakscherm, maar uiteindelijk moeten de waarden rechtstreeks worden aangestuurd vanuit Flightsim.

Een probleem waar ik tegenaan ben gelopen is dat de leverancier waar ik speciaal de internationale Nextion version van het scherm had besteld me toch een Chinese TJC variant heeft gestuurd.

Deze Chinese variant mag officieel alleen op het vasteland van China worden verkocht (waarschijnlijk voor een lagere prijs) en kan alleen geprogrammeerd worden met een Chinese variant van de editor. Helaas zijn er ingebouwde checks die verhinderen dat het TJC schermpje met de internationale versie van de editor kan worden geprogrammeerd en omgekeerd.
Maar buiten deze checks en de scherm teksten zijn beide editors exact gelijk en kunnen gelukkig ook tegelijk op dezelfde PC worden geinstalleerd en gedraaid.
Om de Chinese versie van de editor te downloaden kan het beste op internet gezocht worden naar ‘USART HMI editor download’, waarmee dan bijvoorbeeld de volgende download link wordt gevonden.

Helaas is er ook een check op de .HMI bestanden waarin het ontwerp wordt opgeslagen, dus het bleek niet mogelijk om een ontwerp te maken in de internationale versie en deze te openen en uploaden met de Chinese versie van de editor.

Maar met de ervaring die ik inmiddels had opgedaan met de internationale editor, af en toe wat hulp van Google Translate met live camera vertaling van de schermteksten en Windows kopieren en plakken heb ik het ontwerp gewoon nog een keer gemaakt in de Chinese editor en is het op die manier gelukt om het ontwerp te uploaden naar mijn schermpje.

Het is erg gemakkelijk om de scherminhoud te wijzigen vanaf een host systeem (PC of Arduino): dezelfde commando’s die gebruikt worden om het scherm te programmeren in de editor kunnen over de seriele verbinding worden gestuurd.
De waarde van een nummerveld met object ID ‘acvolts’ kan bijvoorbeeld worden aangepast door een commando ‘acvolts.val=110’ over de seriele verbinding te sturen.

De volgende stap is om het scherm met een Arduino te verbinden en de actuele waarden uit Flightsim via de Arduino op het schermpje te krijgen en na te denken over welke extra mogelijkheden een touch screen schermpje in het overhead panel kan bieden.

De voorlopige Nextion en TJC HMI bestanden die gebruikt zijn in onderstaande video plus een variant met een 7-segment lettertype zijn te vinden op de Downloads pagina.
Een video op het YouTube kanaal van Vadim Tarakanov die ik onlangs zag bracht me op het idee dat het schermpje misschien ook wel gebruikt kan worden voor de 737 chronometer.
Een andere aardige applicatie om eens te onderzoeken.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s