Status juli 2020

MCP en EFIS De MCP en beide EFIS panelen zijn volledig functioneel en sinds ik me heb gerealiseerd dat ik was vergeten om de GND van mijn electronica te verbinden met de GND van de externe LED dimmer en dit heb gecorrigeerd is het hele systeem nu stabiel, ook met LEDs voor de achtergrondverlichting geintegreerd … More Status juli 2020

Status July 2020

MCP and EFIS The MCP and both EFIS panels are fully functional and after I realized that I had forgotten to connect the GND of my electronics to the GND of the external backlight dimmer and had fixed this, the whole system is stable, also with the backlight LEDs embedded at the PCBs. Radio panels … More Status July 2020