Status juli 2020

MCP en EFIS De MCP en beide EFIS panelen zijn volledig functioneel en sinds ik me heb gerealiseerd dat ik was vergeten om de GND van mijn electronica te verbinden met de GND van de externe LED dimmer en dit heb gecorrigeerd is het hele systeem nu stabiel, ook met LEDs voor de achtergrondverlichting geintegreerd … More Status juli 2020

Status July 2020

MCP and EFIS The MCP and both EFIS panels are fully functional and after I realized that I had forgotten to connect the GND of my electronics to the GND of the external backlight dimmer and had fixed this, the whole system is stable, also with the backlight LEDs embedded at the PCBs. Radio panels … More Status July 2020

Dual concentric rotary encoder with switch

During the summer there has not been much progress on the 737 throttle quadrant, but instead I’ve been improving my X-Plane 11 setup and taken some ‘flying lessons’ in the default X-Plane 11 Cessna with help of the great video tutorials of Jason Vriends. While struggling a bit with the Garmin GNS530 on-screen rotary switches … More Dual concentric rotary encoder with switch

Overhead panel: Nextion HMI LCD scherm voor spanningen en stromen

In de Simbuilders Facebook groep zag ik een interessant idee om een Arduino LCD schermpje te gebruiken voor het paneel in de cockpit dat de verschillende gelijk- en wisselspanningen en stromen toont. Bij het zoeken naar LCD schermpjes voor de Arduino kwam ik Nextion HMI aanraakschermen tegen. Dit zijn intelligente schermpjes die kunnen worden geprogrammeerd … More Overhead panel: Nextion HMI LCD scherm voor spanningen en stromen

Overhead panel: Nextion HMI electrical panel

In the Simbuilders Facebook group I saw an interesting idea to use an Arduino LCD screen for the cockpit AC/DC electrical metering panel that reports the various electrical voltages and currents. While searching for LCD displays for the Arduino I found the Nextion HMI touch displays. These are intelligent displays that can be programmed with … More Overhead panel: Nextion HMI electrical panel