Status juli 2020

MCP en EFIS De MCP en beide EFIS panelen zijn volledig functioneel en sinds ik me heb gerealiseerd dat ik was vergeten om de GND van mijn electronica te verbinden met de GND van de externe LED dimmer en dit heb gecorrigeerd is het hele systeem nu stabiel, ook met LEDs voor de achtergrondverlichting geintegreerd … More Status juli 2020

Status July 2020

MCP and EFIS The MCP and both EFIS panels are fully functional and after I realized that I had forgotten to connect the GND of my electronics to the GND of the external backlight dimmer and had fixed this, the whole system is stable, also with the backlight LEDs embedded at the PCBs. Radio panels … More Status July 2020

MCP – autothrottle switch, ‘active on’ version

As mentioned in the previous blog I have created a new variant of my solenoid autothrottle switch that is ‘active on’, i.e. by using a momentary ON toggle switch (1121S ON-ON + Momentary) the electromagnet (12V) must be powered to keep the switch in the ON position. Without current through the electromagnet the switch flips back to the … More MCP – autothrottle switch, ‘active on’ version

MCP, EFIS, MIP, SimVim, knoppen en het throttle quadrant

Het originele prototype van de radio panel backplane printplaat gebruikte bijna alle pinnen van een Arduino Mega. Om meer in- en uitgangen beschikbaar te krijgen hebben de ontwikkelaars van SimVim multiplexers geintroduceerd voor de ingangen en 7-segment display klokken en hun software aangepast zodat nu meerdere LED drivers doorgelust kunnen worden om tot 64 LEDs … More MCP, EFIS, MIP, SimVim, knoppen en het throttle quadrant

MCP, EFIS, MIP, SimVim, knobs and the throttle quadrant

The original prototype of the radio panel backplane PCB used almost all pins of an Arduino Mega. To get more inputs and outputs available, the authors of SimVim introduced the use of multiplexers for inputs and 7-segment display driver clocks and updated their software so that multiple LED drivers can be daisy-chained for up to … More MCP, EFIS, MIP, SimVim, knobs and the throttle quadrant

Digitally controlled friction and PCB ground planes

After replacing the servo D-axis to fix the backlash in the left throttle handle I’ve been testing a power transistor to drive the clutches as an alternative to the relays. This worked fine, but I noticed that there were still synchronization problems between the left and right throttle handles, mainly near the middle throttle positions. … More Digitally controlled friction and PCB ground planes

Digitale controle over de frictie en PCB aardvlakken

Na het vervangen van de servo D-as om de speling in de linkse throttle hendel te verminderen heb ik een power transistor getest als alternatief voor een relais om de elektromagnetische koppeling te schakelen. Dit werkte goed, maar ik zag dat er nog steeds synchronisatie problemen waren tussen de linkse en rechtse throttle hendel, vooral … More Digitale controle over de frictie en PCB aardvlakken

Arduino besturing van het throttle quadrant

Voordat de grote en relatief dure throttle quadrant printplaat wordt besteld zijn er nog wat praktijk testjes gedaan met de schakelingen op een paar experimenteerbordjes, aangestuurd door de Arduino. De eerste test was om te zien of de elektromagnetische koppelingen correct worden uitgeschakeld door de eindschakelaars. Dat was zo, bijvoorbeeld als een hendel de full … More Arduino besturing van het throttle quadrant

Arduino control of the throttle quadrant

Before ordering the large and relatively expensive throttle quadrant PCB some real-world testing of the circuits was done, controlled by the Arduino. The first test was to see that the clutches were correctly switched off by the limit switches. They were, e.g. when a handle reaches full throttle position, but often (but not always) the … More Arduino control of the throttle quadrant

Printplaten, panelen en throttle quadrant cosmetica

Deze zomer lopen verschillende karweitjes aan de cockpit door elkaar: de nieuwe Cessna GPS printplaatjes en schakelaars met ingebouwde LED zijn binnen. Maar ook de universele B737 COM/NAV/ADF prints, dus ik ben met beiden tegelijk bezig geweest. En omdat ik erg benieuwd was hoe de geplande paneelverlichting er in de praktijk uit gaat zien heb … More Printplaten, panelen en throttle quadrant cosmetica